#landscaping, #hydrangea

ИДЕЯ + СЪЗДАВАНЕ + РАЗВИТИЕ

#design

ИДЕЕН ПРОЕКТ

Изграждането на всяка градина започва с разговор ...
Първоначалното консултантско виждане е с цел да се проучат възможностите и очакванията за Вашето ново външно пространство.

По време на тази среща ще обсъдим следните аспекти, имащи отношение към Вашия проект:

 

  • дизайн, съвети, възможности и идеи

  • консултации за изграждане на структурно озеленяване

  • автоматизирано напояване на градината

  • архитектурни елементи

  • материали и покрития.

  • инженерни въпроси - изисквания, специфични за вашия проект.


Разчет на такса за проектиране и вербална котировка за изграждането на проекта.
При приемането на нашето предложение ще започнем процеса на проектиране, създаване на чертежи с концепции и прогнозни бюджети. При окончателния проект ще бъдат представени фиксирани разходи за строителство.

ИЗГРАЖДАНЕ

#construction

След като е приключен процеса на проектиране, пристъпваме към началото на строителната фаза.

При приемане от Ваша страна на офертата за озеленяване, ние ще се срещнем с Вашия строителен надзорник, за да уговорим съвместната ни дейност, като преминем през всички етапи на строителния процес. Ще се срещнете на място с екипа ни, за да сте сигурни във визията, която ще получите, като ще Ви бъде предоставен график за изграждане и очакван срок на завършване.

Нашите строителни екипи имат богат опит в областта на ландшафта и градинарството, и се ангажират да осигурят най-високия стандарт на работа по всеки проект.

Можете да бъдете сигурни, че без значение колко ръце изграждат Вашия проект, Вие винаги имате на разположение лице за контакт, което ръководи всички аспекти на Вашия проект, за да се гарантира, че всеки елемент се доставя навреме, по бюджет и очакване.

Щом проектът Ви бъде приключен, ние ще Ви информираме за нужните дейности и действия по последващото поддържане на всички елементи от Вашата градина. Тази информация включва как най-добре да се грижите за Вашата градина и видовете растения, които са били засадени, необходимите торове и препарати за растителна защита, управление на поливната система, поддръжка на настилки и др.

Всичко останало е за Вас, Вашето семейство и приятели, за да се насладите на новото Ви открито пространство!