#озеленяване #поливна система #градинско осветление #настилки
#озеленяване #поливна система #градинско осветление #настилки
#озеленяване #поливна система #градинско осветление #настилки
#озеленяване #поливна система #градинско осветление #настилки

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

гр. Бургас, кв. Ветрен

ГОДИНА НА РЕКОНСТРУКЦИЯ

2020

СНИМКИ

2020

ИЗВЪРШЕНИ УСЛУГИ

проектиране

поливна система

воден ефект

осветление

озеленяване

целогодишна поддръжка

#озеленяване #поливна система #градинско осветление #настилки