МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

гр. Бургас, кв. Ветрен

ГОДИНА НА РЕКОНСТРУКЦИЯ

2020

СНИМКИ

2020

ИЗВЪРШЕНИ УСЛУГИ

проектиране

поливна система

воден ефект

осветление

озеленяване

целогодишна поддръжка

+359 888 / 92 92 40

8000 Бургас, ул. Климент Охридски 13