#озеленяване #поливна система #градинско осветление #настилки

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

гр. Бургас, кв. Банево

ГОДИНА НА ИЗГРАЖДАНЕ

2013

СНИМКИ

2020

ИЗВЪРШЕНИ УСЛУГИ

проектиране

вертикална планировка

поливна система

осветление

настилки

озеленяване

целогодишна поддръжка