#озеленяване #поливна система #градинско осветление #настилки

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

гр. Созопол

ГОДИНА НА ИЗГРАЖДАНЕ

2020

СНИМКИ

2020

ИЗВЪРШЕНИ УСЛУГИ

проектиране

вертикална планировка

поливна система

осветление

настилки

озеленяване

целогодишна поддръжка