МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

гр. Черноморец

ГОДИНА НА ИЗГРАЖДАНЕ

2017

СНИМКИ

2020

ИЗВЪРШЕНИ УСЛУГИ

проектиране

вертикална планировка

поливна система

осветление

настилки

озеленяване

целогодишна поддръжка